Wetenschappelijk onderzoek "Evidence based"

Wetenschappelijk onderzoek

Alle trainingen van Mind In Geboorte hebben een wetenschappelijke basis en zijn gestoeld op klinische ervaring. Mind In Geboorte werkt actief mee aan verder onderzoek.

Bekijk publicaties

Hieronder staat een beschrijving van twee grote onderzoeken waaraan Irena Veringa/ Mind In Geboorte werkt. Wetenschappelijke publicaties over deze onderzoeken worden binnenkort verwacht.

Evidence based

I've Changed my Mind

Onderzoek naar de effecten van het op Mindfulness Gebaseerde Bevalling en Ouderschap (MBCP) programma en het Baringsangst Consultatie (BC) programma voor angstige zwangere vrouwen met hun partners. Beide programma's zijn voor zwangere koppels ontwikkeld en worden binnen dit wetenschappelijk onderzoek kosteloos aangeboden.

Onderzoek

Momenteel wordt vanuit de Universiteit van Amsterdam en UvA minds in samenwerking met Zilveren Kruis Verzekeringen een onderzoek gedaan naar angstreductie bij zwangere vrouwen. Voor deze studie zoeken wij 128 zwangere vrouwen, het liefst met hun partners, die minder dan 26 weken zwanger zijn, uit verschillende verloskundige praktijken in Amsterdam en Den Haag, en de omgeving.

Perinatale Catastrofale Overtuigingen Schaal voor gebruik in verloskundige praktijken

Vanuit de Universiteit van Amsterdam in samenwerking met Zilveren Kruis Zorgverzekeringen heeft een groep onderzoekers een vragenlijst ontwikkeld, die de zorgopwekkende overtuigingen ten aanzien van de aankomende bevalling en de periode daarna meet. Met behulp van deze vragenlijst zou men in de praktijk snel de negatieve verwachtingen, dysfunctionele ideeën en angsten rondom de aankomende bevalling en de periode daarna in kaart kunnen brengen.

Kern van de angst

Psychologisch onderzoek laat zien dat voor een persoon met angst het moeilijk is om over de kern van angst te spreken. Het van te voren weten welke angst opwekkende overtuigingen (kern van angst) zwangere vrouwen hebben kan bijdragen aan een meer op maat toegesneden begeleiding van deze vrouwen.