Zorgprofessionals

Zorgprofessionals

Het bezitten van moderne kennis en het welbevinden van professionals zijn essentieel voor de zorg die zij leveren. Zij zijn het belangrijkste instrument in de begeleiding van de zwangeren en hun partners op weg naar het veilige ouderschap. 

Zorgprofessionals in de medische en psychische geboortezorg: (I)  verloskundigen, verpleegkundigen en artsen; (II) psychiatrische verpleegkundigen, maatschappelijke werkers, psychologen en psychiaters.

De trainingen zijn van hoge kwaliteit en hun positieve effect is objectief vastgesteld.
Krachtige interventie 

Krachtige interventie 

*De MBCP - Fear Professionalsopleiding is geaccrediteerd door de KNOV en erkend door de Vereniging Voor Mindfulness (VVM),  de beroepsvereniging voor specialisten op het gebied van mindfulness. Bij de zorverzekeraars die behoren bij de Zilveren Kruis koepel wordt de MBCP training voor zwangeren gedeeltelijk vergoed (€ 250 per persoon) in het aanvullende pakket.  MBCP is erkend door Jon Kabat-Zinn (ontwikkelaar MBSR) en Mark Williams (ontwikkelaar MBCT) als een van de beste toepassingen van mindfulness in de context van de geboorte.

Het MBCP-Fear curriculum voor zwangere koppels is erkend door de Vereniging Mindfulness Based Trainers Nederland (VMBN). Dit betekent dat dit een valide Mindfulness Based Stress Reductie (MBSR) methode is, die voldoet aan internationale criteria voor een mindfulness based training.     

  De positieve effecten van deze MBCP methode zijn aangetoond in wetenschappelijke studies, lees meer hierover.

Opleidingsaanbod

Mind In Geboorte heeft een aantal interessante en relevante nascholingen en trainingen op het gebied van signalering en begeleiding van angst en stress in perinatale periode, en begeleiding van baringspijn  bij zwangeren. Daarnaast geven wij  training in stressreductie in het medische beroep. Al het aanbod is evidence based.