Zorgprofessionals

Zorgprofessionals

Het bezitten van moderne kennis en het welbevinden van professionals zijn essentieel voor de zorg die zij leveren. Zij zijn het belangrijkste instrument in de begeleiding van de zwangeren en hun partners op weg naar het veilige ouderschap. 

Zorgprofessionals in de medische en psychische geboortezorg: (I)  verloskundigen, verpleegkundigen en artsen; (II) psychiatrische verpleegkundigen, maatschappelijke werkers, psychologen en psychiaters.

De trainingen zijn van hoge kwaliteit en hun positieve effect is objectief vastgesteld.
Opleiding en training voor professionals in de zorg

Opleiding en training voor professionals in de zorg

Opleidingsaanbod

Mind In Geboorte heeft een aantal interessante en relevante nascholingen en trainingen op het gebied van signalering en begeleiding van angst en stress in perinatale periode, en begeleiding van baringspijn  bij zwangeren. Daarnaast geven wij  training in stressreductie in het medische beroep. Al het aanbod is evidence based.